Conflictbeheersing

Een conflict en dan?

Het begint vaak met een misverstand, een meningsverschil en ontwikkelt zich tot een serieus conflict. Percepties lopen uiteen, het behalen van het eigen gelijk krijgt de overhand. Een onwerkbare situatie dreigt.

Mediation kan dat voorkomen. Samen met de betrokkenen zoekt de mediator naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Gelijkwaardigheid en begrip staan daarbij centraal en effenen de weg voor een blijvende oplossing.

De rol van de mediator

Komen partijen er onderling niet meer uit, dan biedt een neutrale bemiddelaar uitkomst. De mediator is onbevooroordeeld en zorgt dat iedereen aan bod komt, met ruimte en begrip voor meningen en emoties. De mediator faciliteert het gesprek en zorgt voor een soepel proces. Hij werkt met de partijen aan een structurele oplossing, aanvaardbaar voor iedereen aan tafel. Bereidheid, vertrouwelijkheid en betrokkenheid van alle partijen zijn een voorwaarde voor een succesvolle afloop. Mediation is altijd vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend.

De mediator:

  • is onpartijdig;
  • is zonder oordeel;
  • verbindt.

Wat het oplevert

Mediation kan op verschillende momenten uitkomst bieden. Door tijdige tussenkomst van een mediator kan een dreigend conflict worden afgewend. Is er al sprake van een conflict dan voorkomt de mediator verdere escalatie en een mogelijke gang naar de rechter.

Mediation:

  • voorkomt verdere escalatie en creëert ruimte voor een oplossing;
  • bespaart tijd en geld (met advocaten naar de rechter duurt langer en is kostbaar);
  • geeft positieve energie en is toekomstgericht;
  • met mediation winnen alle betrokkenen.

Arbeidsgeschillen

De aanleiding voor een arbeidsconflict is lang niet altijd zichtbaar. Onderliggend is er sprake van miscommunicatie, gebrek aan waardering, oplopende werkdruk. De mediator brengt de partijen aan tafel, maakt het conflict bespreekbaar en zet de feiten op een rij. Onder begeleiding van de neutrale mediator komen medewerker en organisatie tot oplossingen.

Op zoek naar een professionele mediator bij arbeidsconflicten? Neem vrijblijvend contact op met Krikke Conflictbeheersing.

Zakelijke geschillen

Prettig samenwerken is toch vooral een kwestie van duidelijke afspraken maken die ook worden nagekomen. Het lijkt zo simpel. Desondanks is er ineens sprake van een zakelijk conflict en komt u er onderling maar moeilijk uit. De belangen zijn te groot, de verhoudingen verstoord.

De onafhankelijke mediator haalt de kou uit de lucht en zoekt samen met u en andere betrokkenen naar een structurele en aanvaardbare oplossing. Blijkt er bijvoorbeeld sprake van verschillen van inzicht in de toekomstvisie of de te lopen koers dan biedt de bemiddelaar uitkomst om standpunten helder te krijgen en mogelijke overeenstemming te vinden.

Op zoek naar een professionele mediator of bemiddelaar bij een zakelijk conflict? Neem vrijblijvend contact op met Krikke Conflictbeheersing.