De praktijk

Hans Krikke was als directeur Personeel & Organisatie in verschillende organisaties verantwoordelijk voor onder andere:

  • Ontwikkeling P&O-beleid
  • Begeleiding van fusietrajecten
  • Implementatie veranderprogramma’s
  • Reorganisatie van P&O afdelingen
  • Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
  • Onderhandelingen t.a.v. sociaal plan
  • Programma’s gericht op reductie van ziekteverzuim
  • Ontwikkeling functiegebouw
  • Ontwikkeling management development programma’s