Aangenaam,
Hans Krikke

Ik ben een ervaren bemiddelaar en adviseur. Als voormalig HR-manager ben ik bekend met beide kanten van de tafel. Ik adviseerde directies bij organisatie- en strategieontwikkeling, ontwikkelde P&O-beleid en was verantwoordelijk voor de uitvoering. Ik deed dat in uiteenlopende functies binnen ziekenhuizen en organisaties voor maatschappelijk werk, rechtshulpverlening en de reclassering.

In mijn werk is het organisatieperspectief altijd leidend. Gelijkheid en oog voor het belang van het individu is wat me drijft.

Krikke Conflictbeheersing & Advies is geregistreerd bij de Mediationfederatie Nederland. De MfN-registermediator voldoet aan de gedragsregels en kwaliteitseisen die aan een erkende mediator worden gesteld. Opdrachtgevers zijn met mij dan ook verzekerd van een onafhankelijke en onpartijdige mediator.

Ik ben lid van de NMv, de Beroepsvereniging voor professionals in mediation.